Edeb Ya Hu - Bahçevan Kitapları

İbrahim Refik ALBATROS YAYINLARI

Okunma 1101
Yabancıların Dilinden Edeb Tarihimiz
Bütün Gönül Gümrükleri İçin Geçerli Pasaport
Şark İslam Medeniyetinin İncelik Motifleri
Bir Medeniyet Felsefesinin İpuçları
Cömertlik Disiplini İle Anlam Kazanan Hayat
Allah’ın "Cevad" İsmiyle Rezonansa Geçme
Kem Göze Karşı Sabrın Acı İksiri
Sevgiyi İktidara Getirebillmek
Ezanının Diriliş Çağrısı
İstanbul Medeniyetinin Estetiği
Yabancıların Üzerinde Ezan Tesiri
Ruhu Gerçek Özgürlüğüne Kavuşturan Bir İnkılap
Niçin Namaz?
Namaz Hareketlerinin Mana Boyutu
Tabiattaki Varlıkların Namazı
Namazın Hakkını Vermek
Namazın Hidayete Kapı Açışı
Namaz Kahramanları
Bir Günlük Tefekkür
Tohumun Duası
Ağustos Tedaileri
Kahramanlarımızı Yaşadığımız Çağa Taşıyabilmek
Bir Laboratuvar Olarak Tarih
Kanunî’den Bali Bey’e Liyakat Dersi
Hassas Bir Makam-Liyakat Terazisi
Mirasçının Ağır Sorumluluğu
Osmanlıda Bir Kitabın Anatomisi
Söğüdün Döl Yatağından Yeni UfukCoğ3rafyalarına

"Edeb Yâ Hû" kavramı, aynı zamanda kitabın da adını teşkil ediyor. Çünkü edeb, insan hayatının bir bölümünü kapsayan bir kavram olmanın çok ötesinde yaşadığımız müddetçe hayatın içinde hep var olan veya var olması gereken bir kavram. Beden dilinden konuşma diline, sosyal ilişkilerden yardımlaşmaya kadar kapsama alanı alabildiğine geniş...
"Edeb Yâ Hû"nun sayfaları arasında seyahata çıkıldığında edeb şuurunun ve edeb eksenli bir hayat felsefesinin kitabın bütününe yayıldığı görülecektir
İlk yorumu siz yapın!

 

 

.
Etkinlik ve Özel Günler Takvimi
Takvim UFUK BT