Recep Özdirek - Bahçevan Kitapları
Recep Özdirek

Recep Özdirek

Okunma 2792

1970 Yılında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde doğdu. 1988 yılında Şişli İHL'den mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1994 yılında İLAM'a (İmî Araştırmalar Merkezi) İslam Hukuku araştırmacısı olarak girdi. 1996 Yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Prof. Dr. Mehmet Erkal danışmanlığında "İslam Hukukunda İşçilerin Tazmin Borcu ve Sınırları" isimli yüksek lisans tezini hazırladı. 1996-1997 eğitim öğretim döneminde Azerbaycan'da eğitimci olarak görev yaptı. 1997'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde İslam Hukuku'ndan doktoraya başladı. 2000-2001 Eğitim öğretim döneminde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki "Oş Devlet Üniversitesi Araşan Teoloji Fakültesi"nin kuruluşunda kurucu dekan olarak görev yaptı. 2004 yılında Prof. Dr. Celal Erbay danışmanlığında "İslam Hukukunda Akit Hürriyetine Getirilen Sınırlamalar" isimli doktora tezini tamamladı. 2009 yılında Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne İslam Hukuku Öğretim üyesi olarak atandı. Halen aynı fakültede dekan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Arapça ve İngilizce bilen yazar evli ve dört çocuk babasıdır.

ESERLERİ:
1. Benim Güzel Dinim-1, İbadetlerimi Öğreniyorum-1 İstanbul, 2008 (Faruk Salman ve Nazif Yılmaz ile birlikte),
2. Benim Güzel Dinim-2 İbadetlerimi Öğreniyorum-2 İstanbul, 2008 (Faruk Salman ve Nazif Yılmaz ile birlikte),
3. Benim Güzel Dinim-3 İman Esaslarımı Öğreniyorum-1 İstanbul, 2009 (Faruk Salman ve Nazif Yılmaz ile birlikte),
4.  Benim Güzel Dinim-4 İman Esaslarımı Öğreniyorum-2 İstanbul, 2009 (Faruk Salman ve Nazif Yılmaz ile birlikte),
5. İslam Hukukunda Akit Hürriyetini Sınırlayan Durumlar, İstanbul, 2009. Doktora Tezi.
6. İslam Hukukunda İşçilerin Verdikleri Zararın Tazmini, İstanbul, 2009, Y. L. Tezi
7.  Kurban İbadeti-Temel Bilgiler Güncel Sorular, İstanbul, 2008.
8.  İslâm Hukukunda Akdin Sınırları, İstanbul, 2010, Yedirenk Yayınları.
9. Benim Güzel Dinim -1 Maliki Mezhebi İçin: İstanbul, 2009 (Türkçesi basılmamıştır) (Faruk Salman ve Nazif Yılmaz ile birlikte), (Arapça-2008, İngilizce-2009, Fransızca-2009, dillerine tercüme edilmiştir,)
10. İbadetlerimi Öğreniyorum - Şafii Mezhebi İçin İstanbul, 2011 (Faruk Salman ve Nazif Yılmaz ile birlikte), Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılacaktır. (İngilizce’ye tercüme edilmiş olup basım aşamasındadır.)

 

 

.
Etkinlik ve Özel Günler Takvimi
Takvim UFUK BT